DRET A INDEMNITZACIÓ PER RETARD EN ELS VOLS


Es freqüent, sobretot en període de vacances, la situació de trobar-nos davant de llargues esperes causades pel retard dels vols concertats amb una companyia aèria. No obstant, la gran majoria de passatgers no interposen cap reclamació perquè desconeixen els drets que tenen.

Per aquesta raó, destaquem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha establert en els seus pronunciaments la extensió del dret a indemnització previst a l’art. 7 del Reglament Europeu 261/2004 de 11/02/04, als passatgers que pateixin un retard de tres o més hores, sempre que aquest retard no estigui causat per circumstancies extraordinàries.

Enllaços:

Reglament Europeu 261/2004 de 11 de febrer de 2004 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80291

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada