Àrees pràctiques

Dret Mercantil

Dret de família i de la persona

Dret Civil i Processal

Dret Administratiu

Urbanisme

Dret Tributari i Fiscal

Dret Penal

Dret Laboral

Dret Succesori