Mesures de foment del treball i l'ocupació.


Publicació, en el BOE de 5 de juliol, del RD-Llei 8/2014, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Data d'entrada en vigor: 7 de juliol de 2014.

El RD, recull diferents mesures encaminades a fomentar l'ocupació de joves entre 16 i 25 anys (menors de 30 si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.)

Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya:

Objecte: Afavorir les ofertes d'ocupació, educació, formació d'aprenenta o pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturades, per als joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació.
Es crea el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la seva naturalesa i funcions i l'objecte, requisits i procediment per a la inscripció en el mateix, així com el règim de les dades contingudes en el mateix.

Nous incentius a la contractació indefinida:

Nova bonificació en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social de 300€/mes durant un màxim de 6 mesos, si contracten de manera indefinida a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (la bonificació s'estén també als treballadors autònoms i les entitats d'Economia Social).
Aquesta bonificació és compatible amb la resta d'incentius, sempre que l'import mensual a cotitzar per l'empresa o el treballador autònom no sigui negatiu.
És necessari que l'empresa mantingui contractat al treballador, almenys, 6 mesos des de l'inici de la relació laboral. (Si es contracta a temps parcial, la jornada es reduirà almenys al 50% en proporció a la d'un treballador a temps complet, aplicant-se una bonificació d'entre 150 i 225 €/mes.)

Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge

Es manté la reducció del 100% en les cotitzacions per a les empreses de menys de 250 treballadors i del 75% per les de 250 o més treballadors i la bonificació de fins al 25% per l'activitat formativa (mínim del 25% el primer any i del 15% el segon i tercer any).

Contracte en Pràctiques:

Bonificació del 100% en les cotitzacions empresarials per contingències comunes quan es contracti en pràctiques a joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil.

Contracte a temps parcial amb vinculació formativa:

Reducció de la cotització empresarial per contingències comunes (75% per a empreses de més de 250 treballadors i 100% per a la resta) durant un màxim de 12 mesos per la contractació de joves aturats menors de 30 anys sense ocupació anterior, amb una experiència laboral inferior a 3 mesos o que procedeixin d'un altre sector (requalificació professional), i que compatibilitzin ocupació amb formació.
Bonificacions a les pràctiques acadèmiques d'estudiants universitaris i de formació professional quan intervingui alguna retribució: Per a aquests col·lectius s'estableix una bonificació del 100% en la cotització a partir del dia 1 d'agost de 2014.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada