RECUPERACIÓ DEL CÈNTIM SANITARI (“IVMDH”)


La Sentència del Tribunal de Justícia Europeu, de data 27 de febrer de 2014, dictamina que el “IVMDH” és un impost il·legal, per ser contrari a la Directiva Europea dels impostos especials.

Existeix la possibilitat de reclamar la devolució de les quantitats indegudament pagades per aquest impost, per a tots els consumidors de carburants, inclosos els particulars.
Per interposar la reclamació, són necessàries les factures del període a reclamar: 1 de Gener de 2002, fins al 31 de desembre de 2012, així com un càlcul dels litres consumits.
Les vies de reclamació són:

La sol·licitud davant l'Agència Tributària de devolució d'ingressos indeguts.
La Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada