Si pateixes un accident de trànsit a Catalunya el termini de prescripció de l'acció directa contra l'asseguradora és d'un any i no de tres anys com estableix el Codi Civil de Catalunya


Preval el termini d'un any establert en la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurançes en la Circulació de Vehicles de Motor.


El Tribunal Suprem accepta el recurs de cassació interposat pel Consorci de Compensació d'Assegurances contra sentència parcialment estimatòria de l'Audiència Provincial de Barcelona, sobre reclamació de quantitat.


• La Sala, estimant el recurs, declara que en el cas que el perjudicat per un accident de trànsit ocorregut a Catalunya exerciti acció directa contra l'asseguradora del vehicle conduït pel responsable de l'accident o, si escau, contra el Consorci de Compensació d'Assegurances, d'acord amb el que es disposa per la Llei sobre Responsabilitat Civil i Segur en la Circulació de Vehicles de Motor, el termini de prescripció d'aquesta acció és el d'un any previst en l'article 7.1 d'aquesta Llei i no el de tres anys al fet que es refereix l'article 121-21 d) del Codi Civil de Catalunya per a les reclamacions derivades de culpa extracontractual.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada