Comunicar la reconciliació és requisit indispensable per al reconeixement de la pensió de viduïtat.


La Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència innovadora que resol un recurs sobre  el dret a pensió de viduïtat en casos de reconciliació matrimonial.

En essència, sosté el recurs que les persones divorciades o separades judicialment, per causar la pensió de viduïtat han de ser creditores de la pensió compensatòria a que es refereix l'article 97 del Codi Civil, requisit que no acredita l’actora i de l'acreditació de la qual no l'allibera la reconciliació de la parella, que no es va formalitzar legalment.
Perquè la reconciliació dels cònjuges separats produeixi efectes en el reconeixement de la pensió de viduïtat, cal que es produeixi la comunicació (de la reconciliació) a l'òrgan judicial, que exigeix l'article 84 del Codi Civil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada