Si l'empresa no compleix, l'empleat podrà abandonar el seu lloc i rebre indemnització

El Tribunal Suprem ha emès una sentència per la qual el treballador podrà abandonar el seu treball quan existeixi un incompliment greu per part de l'empresa, i continuarà conservant el seu dret a rebre una indemnització.

L'empleat va avisar a l'empresa on treballava que si no li abonaven, en el termini de vuit dies naturals, els salaris endarrerits, deixaria d'acudir al seu lloc de treball.
Per la seva banda, l'empresa va comunicar a l'empleat que si actuava d'aquesta manera, entenia que sol·licitava la baixa voluntària i per tant, es reservava el dret a l'acomiadament i a l'extinció indemnitzada.

La fallada explica que per declarar extingit el contracte, ha d'existir relació laboral a data de la sentència, considerant com a única excepció que la continuïtat laboral atemptés a la dignitat, integritat personal, o als drets fonamentals del treballador.

El Suprem apel·la a la "necessitat" que no s'obligui al treballador "a mantenir unes condicions de treball que, encara que no siguin contràries a la seva dignitat o a la seva integritat, poden implicar un greu perjudici patrimonial o una pèrdua d'opcions professionals".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada