Els efectes vinculants de les Consultes Tributàries

L'aprovació de la vigent Llei Tributària va tenir una conseqüència rellevant en matèria de Consultes a la DGT (Direcció General de Tributs).

Fins aleshores, els criteris de la DGT només vinculaven a l'administració quan qui pretenía fer valdre el criteri era el propi consultant, no, en canvi, quan qui ho pretenia era un tercer, encara que es tractessin de supòsits de fet idèntics.

L'actual normativa preveu que les consultes tributàries vinculen a l'administració tributària sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies de l'obligat tributari i els que es resolguin a la consulta que es pretén fer valdre.

En aquest escenari, el Tribunal Suprem ha obert la porta a possibles reclamacions patrimonials a l'administració per canvi del criteri vinculant. És el cas d'un obligat tributari que va signar una acta de conformitat i se li va liquidar un deute per IVA segons el  criteri vigent de la DGT i amb posterioritat se li reconeix el perjudici causat pel canvi de criteri, segons el cual, el deute tributari es veia reduït substancialment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada