Aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus”


La clàusula rebus sic stantibus segueix la tesi que tots els contractes estan subjectes a una clàusula, encara que aquesta no consti expressament, segons la qual tota relació contractual depèn de la concurrència de determinades circumstàncies al moment de la seva celebració.


El Tribunal Suprem va determinar que els requisits per a l'aplicació d'aquesta clàusula són:

a)    Alteració extraordinària de les circumstàncies al moment de complir el contracte en relació a les circumstàncies concurrents al moment de la seva signatura

b)    Desproporció exorbitant entre les prestacions de les parts que conclogui amb un desequilibri entre aquestes prestacions.

c)     Aparició de circumstàncies radicalment imprevisibles al moment de conclusió del contracte

A més a més, la jurisprudència ha estat unànime en què aquests requisits han de ser interpretats de manera molt restrictiva, raó per la qual l'aplicació d’aquesta clàusula ha estat molt limitada.

No obstant això, arran de la Sentència de 15 d'octubre de 2014, el Tribunal Suprem ha flexibilitzat la seva aplicació atès que en l'actualitat “aquesta figura té una ineludible aplicació casuística, de l'exigència del seu específic i diferenciat fonament tècnic, i de la seva concreció funcional en el marc de l'eficàcia causal de la relació negocial derivada de la seva imprevisibilitat contractual i de la ruptura de la base econòmica del contracte, amb la consegüent excessiva onerositat per a la part contractual afectada”.


En concret, la sentència aborda la situació de crisi econòmica donat que “l'actual crisi econòmica, d'efectes profunds i perllongats de recessió econòmica, pot ser considerada obertament com un fenomen de l'economia capaç de generar un greu trastorn o mutació de les circumstàncies”. Així doncs, les crisis econòmiques, normalment cícliques, es troben fora de l'àmbit de control del contractant.


És de destacar que en el cas concret que va donar pas a la sentència de 15/10/14 va disposar que l’arrendador havia de reduir la renda de l'arrendatari en un 29% per mantenir l'equilibri de prestacions entre les parts.


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada