El Suprem es pronuncia per primera vegada sobre la reforma laboral anul•lant un ERE

La Sala social del TS, reunida en Sala General, s'ha pronunciat per primera vegada sobre l'última reforma laboral aprovada pel Govern, confirmant l'anul·lació de l'expedient de regulació d'ocupació (*ERE) dut a terme per l'empresa Tallers López Gallego.

La resolució, signada per 12 magistrats d'aquesta Sala, confirma el que s'ha dit el passat 30 de maig pel TSJ de Madrid, que estimava la demanda formulada per dos treballadors i la Federació d'Indústria de Comissions Obreres (CC.OO.) contra la decisió de l'empresa esmentada i altres filials del grup de realitzar un *ERE que afectava a 28 empleats seguint la nova normativa.

En el seu dictamen, es confirma la nul·litat per incompliment referit al lliurament d'una memòria econòmica mínimament suficient i s'assenyala que la falta d'aportació d'aquesta documentació mínima als representants dels treballadors "va afectar a la realitat de l'existència d'un veritable període de consultes" i va facilitar que es poguessin "extingir des del principi i sense informació rellevant" la totalitat dels contractes de treball aparentment sostinguts únicament amb l'empresa Tallers López Gallego S.L.

A més, detecta l'existència de "greus defectes formals" en la tramitació de l'expedient que va portar a l'extinció dels contractes dels treballadors i assenyala que s'apreciava l'existència entre les nou empreses co-demandades de vincles empresarials, personals i de decisió "que afectaven de manera directa a la consideració que en realitat s'estava en presència d'un grup d'empreses a efectes laborals".

Així mateix, assenyala que, de conformitat amb la legalitat vigent, la comunicació de l'obertura de període de consultes amb els representants dels treballadors per part de l'empresa va haver d'anar acompanyada, entre altres informacions, d'una memòria explicativa de les causes de l'acomiadament col·lectiu, així com de l'especificació de les seves causes, el nombre i classificació professional dels treballadors afectats, del període prevista per a la realització dels acomiadaments i els criteris tinguts en compte per a la designació dels empleats afectats.
L'escassa documentació lliurada per l'empresa a l'inici del període de consultes consisteix en una "petita" descripció cronològica de la seva activitat al mercat, amb el que no compleix. Així, la sentència assenyala que no va haver-hi una real voluntat negociadora per part de la companyia, que no va arribar a oferir res diferent al llarg de la negociació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada