La PMcM proposa una solució al Govern per no haver d'anticipar l'IVA de factures impagades


La Plataforma Multisectorial contra la Morositat ha mantingut una reunió amb el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, en la qual ha traslladat al Govern la que considera una solució “factible” perquè pimes i autònoms no es vegin obligats a anticipar l'IVA de les factures que encara no han cobrat, uns 800 milions d'euros anuals, segons la Plataforma. La solució estreba a invertir el subjecte passiu, de manera que el deutor morós passaria a ser l'obligat tributari per a la liquidació de l'IVA de les factures que ha impagat, en lloc de ser l'emissor de les mateixes.

Aquesta iniciativa produiria, segons la “PMcM”  una “incidència immediata” sobre la liquiditat dels proveïdors, ja que aquests no necessitarien anticipar un IVA no cobrat. A més, contribuiria a la reducció dels terminis de pagament i del nombre d'impagats, perquè “el client preferirà avançar el pagament a haver de retornar a l'Agència Tributària un IVA incorrectament desgravat, incrementat a més amb els interessos de demora”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada